עמדת רשיומט 

עמדת הרשיומט ממוקמת בחנות חנן מכשירי כתיבה, קומה 2

שיתוף הפעולה של רשות התקשוב הממשלתי והחברה לפיתוח גוש עציון להבאת הרשיומט לקניון הרים נעשתה מתוך חשיבה על הצורך של תושבי גוש עציון בהנגשת  שירותים שונים.

עמדת השרות הינה עמדת מגע המאפשרת למשתמשים לבצע פעולות מול משרדי ממשלה שונים. העמדה כוללת שירותים של משרד התחבורה, רשות האוכלוסין ובעתיד גם של משרדים נוספים. העמדה מאפשרת הדפסת מסמכים רשמיים, כגון רשיון רכב ונהיגה. בנוסף, בחלק מהעמדות, אזרחים בעלי תעודת זהות חכמה יכולים לבצע שינוי מען ולהדפיס ספח מעודכן בעמדה.

שירותי משרד התחבורה:

 • חידוש רשיון רכב

השירות מאפשר חידוש את רשיון הרכב וכן להנפיק רשיון נוסף על הקיים. הרשיון החדש יודפס בעמדה.

המשתמש מתבקש להזין את מספר תעודת הזהות של בעל הרכב ואת מספר הרכב ולשלם את האגרה בכרטיס אשראי של בעל הרשיון.

  • עלות האגרה משתנה בהתאם לסוג רכב.
  • אין אפשרות לחדש רשיון באמצעות כרטיס אשראי של מישהו אחר.
  • אין אפשרות לשלם על רשיון שפג תוקפו.
  • אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי דיירקט או שהונפק בחו"ל.
  • רכב חברה - ניתן לשלם רק במקרים בהם האשראי משויך למספר ח.פ ולא למספר ת.ז.
  • כפל רשיון – ינתן לרכב שמועד סיום תקופת הרשיון הוא בתוך 3 חודשים.

 

 • חידוש רשיון נהיגה

השירות מאפשר חידוש רשיון נהיגה וכן להנפיק רשיון נוסף על הקיים. רשיון זמני יודפס בעמדה. הרשיון הקבוע (כרטיס) ישלח בדואר בתוך שבועיים.

המשתמש מתבקש להזין את מספר תעודת הזהות ושנת הלידה של בעל הרשיון ולשלם את האגרה בכרטיס אשראי של בעל הרשיון.

  • עלות האגרה משתנה בהתאם לסוג הרשיון.
  • השירות אינו ניתן לנהגים חדשים או בסיום תקופת המלווה.
  • לא ניתן לשלם על רשיון שפג תוקפו.
  • אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי דיירקט או שהונפק בחו"ל.   
 •      תשלום אגרת מבחן נהיגה מעשי - השירות ניתן לאזרחים הלומדים לימודי נהיגה ורוצים להרשם למבחן נהיגה מעשי (טסט) ולקבל תאריך למבחן.

 

שירותי רשות האוכלוסין:

 • תשלום דרכון ביומטרי

השירות מאפשר תשלום עבור דרכון ביומטרי. לאחר התשלום על המשתמש לגשת לפקיד בלשכת רשות האוכלוסין.

השירות ניתן לאזרחים ישראלים בלבד.

 

 • בקשה להנפקת ספח תעודת זהות רגילה

השירות מאפשר מילוי בקשה להנפקת ספח תעודת הזהות.

יודפס אישור הבקשה הכולל מספר בקשה למעקב.

הספח ישלח בדואר לכתובת המבקש הרשומה במרשם האוכלוסין.

 

 • בקשה לקבלת תעודת לידה

השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת לידה . הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

ניתן לבקש תעודה דו לשונית בשפות עברית - אנגלית.
במקרה והבקשה מיועדת למי שנולד לפני שנת 1955, יש לציין את מקום המגורים של ההורים בשעת הלידה בנוסף למקום הלידה.

 

 • בקשה לקבלת תעודת פטירה

השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת פטירה .

הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

תעודת פטירה ניתנת על-שם מי שנפטר בארץ בלבד.
השירות בעמדה ניתן עבור בן או בת הזוג, ילדיו, הוריו.

 

 • בירור כניסות ויציאות מהארץ

השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לבירור כניסות ויציאות מהארץ . הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

שירות זה ניתן עבור המבקש או עבור ילדיו הקטינים בלבד.

השירות ניתן לאזרחים ותושבים השוהים בארץ בלבד.

 

 • בקשה לרישום שם הנולד

השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לרישום שם לנולד.

הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין .תוך 2 ימי עבודה תעודת לידה של הנולד, וספחי תעודת הזהות החדשים של ההורים יישלחו באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

השירות ניתן להוריו של הנולד, בתנאי שמקום מגוריהם הוא בארץ.

 

 

 • בקשה לתמצית רישום

השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תמצית רישום.

הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

שירות זה ניתן עבור המבקש או עבור ילדיו הקטינים בלבד.

השירות ניתן לאזרחים ותושבים השוהים בארץ בלבד.

 

שירותי משרד המשפטים:

 • עיון במשכון

השירות מאפשר קבלת תדפיס של פרטי משכון (כולל משכנתא) עבור ת.ז או מספר רכב שיוזן במערכת. השירות בתשלום

 

 • הנפקת נסח תאגיד

השירות מאפשר קבלת תדפיס של נסח תאגיד (חברה/שותפות) עבור מספר חברה או שותפות שיוזן במערכת. השירות בתשלום.

 

שירותי משרד לביטחון פנים:

 • חידוש רישיון כלי ירי

השירות מאפשר תשלום עבור חידוש רישיון כלי הירי וקבלת רישיון זמני. הרישיון הקבוע ישלח בדואר לכתובת הרשומה במשרד לביטחון פנים.

 • הנפקת העתק רישיון כלי ירי

השירות מאפשר הנפקת העתק של רישיון כלי ירי בתוקף. העתק זמני יודפס בעמדה. העתק רישיון הקבוע ישלח לכתובת הרשומה במשרד לביטחון פנים.

 

 • תשלום אגרות כלי ירי

השירות מאפשר תשלום שוברי אגרות כלי ירי שנשלחו ללקוח. התשלום יבוצע לפי מספר שובר.

 

שירותים נוספים בעמדה:

 • מרכז לגביית קנסות

שירות של רשות האכיפה והגבייה. השירות מאפשר תשלום קנסות, אגרות והוצאות שונות. הזיהוי יעשה לפי תעודת זהות/ דרכון/ מספר חברה/ מספר דוח משטרה.

הקנסות אותם ניתן לשלם בשירות:

  • קנסות שהוטלו בבתי משפט לתעבורה
  • קנסות שהוטלו בבתי משפט בהליך פלילי
  • פיצוי שנפסק בהליך פלילי המשולם למתלונן
  • דוחות משטרה
  • אגרות בתי משפט בתיקים אזרחיים
  • אגרות הוצאה לפועל
  • אגרות הסנגוריה הציבורית
  • קנסות בגין העסקת עובדים שלא כחוק
  • קנסות בגין עבודה בשבת, העסקת נוער, שכר מינימום, בטיחות בעבודה, שוויון הזדמנויות, אי הצגת מחירים על סחורות ע"פ חוק.
  • קנסות בגין עבירות בעניין פיקוח על החי והצומח
  • קנסות בגין הונאה בכשרות
  • קנסות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
  • קנסות של המפקח על הביטוח על אי הצגת מאזן שנתי ודיווח על סוכנויות ביטוח
  • קנסות בגין עבירות בתחום התעבורה הימית
  • קנסות בנק ישראל בשל אי דיווח על מט"ח
  • קנסות משרד התשתיות בשל הובלה ואספקת מיכלי גז שלא על פי חוק
  • קנסות משרד האוצר בשל איסור הלבנת הון
  • חובות אשפוז גריאטרי
  • חובות מימון מפלגות
  • קנסות רשם המפלגות בשל הפרת ההוראות המנויות בחוק המפלגות

 

 • כרטיס אדי

בקשה לקבלת כרטיס אדי. הכרטיס ישלח בדואר

 

 • בדיקת רכב גנוב

השירות מאפשר בדיקה אם הרכב גנוב לפי מספר רכב

 

 • בקשה לתעודת מרשם פלילי

השירות מאפשר הגשת בקשה לבדיקת מרשם פלילי בחו"ל.

ניתן גם ליצור קשר בעמוד הפייסבוק- https://www.facebook.com/kenyonharim/